Välj en sida
Petter och Helena Alin

Petter och Helena Alin

Det äkta paret Petter & Helena Alin har sjungit och spelat ihop länge och har båda lång erfarenhet av aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang. De är musiker och lovsångsledare från Stockholm, och har båda ett stort hjärta för enhet mellan generationerna....