Välj en sida

Cantio är ett kristet skivbolag med fokus på att lyfta god teologi med god musik

Vår historia

Cantio Records grundades av EFS och 1962 kommer de första titlarna ut. Titlarna utökas för varje år och det är en bra blandning på musik. Förlaget gav ut flera skivor under 80-talet och 1989 köptes skivbolaget upp av Viva som sedan fick namnet David Media. Den kristna musiken blev dock mer och mer kommersialiserad och 1992 lades verksamheten ned.

Utifrån behovet av kristen musik som på ett teologiskt tydligt sätt bär evangeliet beslöt EFS 2021 att återuppta musikutgivningen igen. I samband med EFS och Salts årskonferens 2022 återlanseras därför Cantio.